Zaštita bilja u organskoj proizvodnji

Zaštita bilja

Zaštita bilja je veoma važna kod uzgoja svih poljoprivrednih kultura. Od nje zavisi koliki će i kakav biti rod. Medjutim, mnoge već duboko ukorenjene metode zaštite bilja nisu baš bezazlene. U poslednje vreme, organska proizvodnja je sve popularnija, pa se izmedju ostalog i zbog toga moraju primenjivati neke nove metode zaštite bilja.

U bliskoj budućnosti neka nova otkrića u biologiji naći će praktičnu primenu i u zaštiti bilja u organskoj proizvodnji. Ona znače ogromnu promenu u poređenju sa sadašnjim stanjem, jer sada se koriste i takve hemikalije čije štetno dejstvo ne zaobilazi ni čoveka. Organska proizvodnja zahteva nešto novo, zdravo i bezbedno. U nastavku možete videti kako se može primeniti zaštita bilja u organskoj proizvodnji.

Bakterijski insekticidi kao zaštita bilja

Saradnici Pasterovog instituta u Francuskoj davno su ustanovili da jedna bakterija (Bacillus thurengiensis) izaziva pravu katastrofu u populaciji gusenica koje su izučavali. Utrošili su mnogo rada da bi dobili insekticid na bazi te bakterije. Danas se taj preparat, nazvan "Baktospen", uspešno koristi u poljoprivredi kao sredstvo za zaštitu bilja. Za razliku od hemijskih insekticida, ovaj biološki insekticid ne zagađuje životnu sredinu i potpuno je bezopasan za čoveka.

U toku su dalja istraživanja i opravdano se očekuje da će ovaj i njemu slični biološki insekticidi u budućnosti zameniti mnoge hemijske preparate za uništavanje štetočina koje napadaju poljoprivredne useve.Fitoncidi kao zaštita bilja

Boris Petrović Tonkin je otkrio da sve više biljke luče i mogu da izbacuju posebne materije koje ubijaju mnoge mikroorgnizme - izazivače bolesti i povećavaju otpornost biljaka i životinja prema raznim zaraznim bolestima. Ove korisne materije koje luče biljke radi samozaštite nazvane su fitoncidi. To znači da se određena zaštita bilja odvija sasvim prirodno.

Mnogobrojna laboratorijska istraživanja pokazala su da fitoncidi belog luka za pet minuta ubijaju izazivače tuberkuloze. Fitoncidi koje luče listovi divlje trešnje, u laboratorijskim uslovima, već u prvoj sekundi ubijaju muve i komarce. Utvrđeno je, takođe, da fitoncidi nekih biljaka mogu štetno ili stimulativno da deluju na druge biljke u njihovoj blizini. Odgajivačima cveća bilo je poznato da se narcis i đurđica ne podnose, da lala bolje raste kad je pored nje grančica kleke i sl. Ruski seljaci već odavno znaju da kamilica štiti žito od belog crva a kopriva je odlična zaštita od biljnih vaši. Može se navesti mnogo sličnih primera, ali su tek otkrićem fitoncida objašnjene navedene pojave.

Na osnovu proučavanja fitoncida, već su proizvedeni novi veoma efikasni medicinski i fitofarmaceutski preparati. Tako će upotreba fitoncida u budućnosti kao zaštita bilja u organskoj proizvodnji biti od ogromnog značaja.

Feromoni kao zaštita bilja

Uočeno je da se u suzbijanju insekata neopravdano primenjuje veći broj prskanja nego što je potrebno. To nesumljivo pogoršava životnu sredinu. Pojavila se potreba za dirigovanim suzbijanjem štetnih insekata, tj. da se zaštita bilja obavlja samo ako je neophodno. Otkrivene su nove materije - feromoni - koje pružaju precizne informacije o stepenu prisustva insekata. Fermoni otkrivaju i vrlo male populacije insekata određene vrste. U slučaju kada nije otkriveno prisustvo vrste insekata čija se populacija prati, poljoprivrednik ne mora da sprovodi zaštitu.

Poljoprivrednik može da se pouzda u ovu metodu, čak i ako postoje zvanične preporuke za prskanje, ili su uslovi za napad štetočina vrlo povoljni. Feromoni će brzo prodreti u oblast zaštite bilja, jer omogućuju da se štetni insekti suzbijaju samo kada je to neophodno.

Ova metoda je primenjiva i kod zaštite bilja u organskoj proizvodnji, uz odgovarajući izbor sredstava za suzbijanje štetočina.
Tags: zastita bilja, u organskoj proizvodnji

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo