Proširivanje gnezda i izjednačavanje pčelinjih društava

Obnavljanje pčelinjih društavaKad počne prolećno obnavljanje pčelinjih društava, suženo pčelinje gnezdo, zbog priliva velikog broja mladih pčela, kao i lagerovanja nove hrane u vidu meda i polenovog praha u saću postaće tesno, što se može negativno odraziti na dalji razvoj društva. Da bi se ovo izbeglo, krajem marta ili početkom aprila gnezdo se mora proširiti uklanjanjem pregradnih dasaka u košnicama tipa Dadan-Blat ili rokiranjem dasaka ka periferiji u košnicama pološkama. Da bi se matici stvorio novi prostor za leženje jaja, gnezdu se dodaje prazno ispravno izgradjeno saće. Ovo saće treba prethodno orositi mlakom vodom, a potom ga dodati do krajnjih okvira s leglom, tačnije rečeno izmedju krajnjeg okvira s leglom i okvira s polenovim prahom. Treba naglasiti da se ovo prazno saće radi proširivanja sfere za leženje jaja ne sme dodavati izmedju okvira s leglom. U toku proširivanja gnezda obavi se i drugi detaljan pregled društva da bi se moglo oceniti koliko se razvilo društvo od prvog pregleda, što se vidi iz pčelarskog dnevnika, koji treba voditi za svaku košnicu.

U košnicama tipa Langstrot-Rut proširivanje gnezda obaviće se tako što će se razmeniti mesta dvaju tela koja čine plodište, a to znači da će gornji nastavak ići na podnjaču, a donji doći preko njega. U donje telo, ako u njemu nema okvira s leglom, treba u sredinu tela spustiti dva okvira s leglom iz sada gornjeg tela, da bi matica počela da leže jaja i u praznom saću levo i desno od ovih dodatih okvira s leglom. U našim uslovima ovu razmenu tela u LR košnici ( a i u Fararovoj) treba do bagremove paše obaviti u 3-4 maha. Inače, ukoliko se to ne primenjuje, neće se osetiti prednosti ove košnice nad drugim tipovima.Ma koliko da pčelar preduzima i primenjuje sve potrebne mere za stimulaciju prolećnog razvoja društva, ipak sva društva na jednom istom pčelinjaku neće biti podjednake jačine. Uzroci ovom mogu biti različiti, ali najčešći uzrok je loš kvalitet matice u društvima koja zaostaju u razvoju.

U savremenom pčelarstvu na pčelinjaku treba imati na svakih 10 produktivnih društava po jedno nukleus društvo u kome se čuva rezervna oplodjena matica. Iz nukleusa treba oduzeti maticu i njome zameniti lošu maticu u slabijem društvu, čime će se ubrzati razvoj zaostalog društva. U ovo prolećno vreme najbolje je da se nova matica doda obezmatičenom društvu preko kaveza za dodavanje matica. Primenom principa spajanja može se direktnom ili indirektnom metodom i ceo nukleus s mladom maticom dodati slabijem društvu.

Inače, izjednačavanje društva obavlja se u aprilu i maju na više načina, u zavisnosti od stanja društava koja se žale pojačati, kao i od vremena kada se očekuje glavna paša za pčele. Najčešće se slabija društva vrlo efikasno ispomažu dodavanjem okvira za zatvorenim leglom, koji smo oduzeli iz društva koje ima dosta legla. Takvo društvo koje ima dosta legla neće u znatnoj meri biti ovim zaustavljeno u razvoju, jer njegova plodna matica će ovaj gubitak brzo nadoknaditi.

Preporučuje se izjednačavanje pčelinjih društava delokacijom, tj. razmenom mesta slabijih sa jačim društvima. Tačnije, u ovom slučaju razmenjuju se poljske pčele zbiračice, što je vrlo efikasno, pogotovu kada se razmena mesta obavi 5-6 dana pred početak glavne paše (bagrem). Tako se povećava ukupni prinos meda na pčelinjaku, a istovremeno bolje iskorišćava nosivost dobrih matica, čija bi jaka društva mogla na dobroj paši dobiti eventualno i nepoželjni nagon za prirodnim rojenjem.

Razumljivo je da se izjednačavanje društava, bilo na koji način može obaviti samo pod uslovom da na pčelinjaku nema pčelinjih bolesti.

Što se tiče preduzimanje nekih mera s maticama (blokiranje, odstranjivanje ili hapšenje) pred bagremovu pašu, možemo reći, na osnovu višegodišnjih ispitivanja, da je to ekonomski štetno i neopravdano. Neke od tih mera opravdane su za paše koje nastaju kasnije, u junu i julu (livade, lipa, suncokret), dakle, kada društva postignu biološki maksimum u razvoju, što nije slučaj na majskoj bagremovoj paši.

To bi bili najbitniji saveti iskusnih pčelara u vezi prolećnog obnavljanja pčelinjih društava.
Tags: proširivanje gnezda, izjednačavanje društava, prolećno, obnavljanje pčelinjih društava

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo