O orahu

O orahu

Orah se gaji, pre svega, zbog jezgra koje spada medju najvažnije ugljano-proteinske proizvode. Jezgro oraha sadrži od 57 do 60% masti i 15 do 18% belančevina. Orah ima oko 6000 kalorija, dok govedje meso, navodimo ovaj primer radi poredjenja, sadrži 1700 kalorija.

Privredni značaj oraha ogleda se u velikoj tehničkoj vrednosti drveta, industrijskoj upotrebi orahovog ulja i raznovrsnoj upotrebi kore i lisća. Orah se u nasoj zemlji gaji u svim krajevima a najbolje uspeva na 800 metara nadmorske visine.

Osobine i prinos oraha

Malo je voćaka koje mogu da dostignu takve razmere kao orah. Ako mu pogoduju uslovi može da izraste i do 35 metara visine i da dostigne obim stabla od 3 pa i vise metara. Orah živi vise od 100 godina. Kalemljen orah je medjutim kraćeg veka. Sa druge strane, sejanci znatno kasnije prorode. Odgajen iz semena ima snažan koren koji se razvija duboko u zemlju. Bočne žile su manje razvijene. Pikiran orah se vise horizontalno razvija. Sejanci oraha prorode tek posle 10 godina, dok kalemljen može da rodi već u trećoj godini. U svakom slučaju, gajenje oraha je ozbiljan i isplativ posao.

Maximalan prinos oraha (na primeru vrlo razvijenog stabla) ponekad iznosi čak 200 do 300 kilograma plodova u ljusci. Inače, kod prosečnih stabala prinosi su mnogo manji, obično iznose od 40 do 80 kg. Očisćeni orasi teski su duplo manje od oraha sa ljuskom.

Podizanje orasnjaka

Orah može da se gaji na vise načina: kao sumsko drvo (od kojeg se ne očekuju veći prinosi), zatim u extenzivnim i vrlo intenzivnim zasadima.

Kada se odlučimo o tipu buduće plantaže oraha veoma je važno da odaberemo dobar sadni materijal. U praksi se za podizanje orasnjaka koriste sadnice dobijene setvom semena na stalnom mestu (sa kalemljenjem ili bez njega), zatim sadnicama proizvedenim iz semena i najzad sadnicama dobijenim kalemljenjem. Setva semena obavlja se u proleće sa po tri ploda u razmaku od 5 do 10 cm. Ostavlja se samo jedna biljka, koja se dalje neguje. Ukoliko se želi kaljmljenje ono se vrsi na jedan od uobičajenih načina.

Sadjenje orasnjaka proizvedenim sadnicama obavlja se uz sledeći postupak. Seme se poseje u semeniste a zatim biljčice pokriju u cilju boljeg razgranavanja.



Za proizvodnju sadnica kalemljenjem upotrebljavaju se podloge: "j. regija", "j. nigra", "j. hindusi". Sorte oraha se mogu uspesno razmnožavati jedino kalemljenjem, ali se u uslovima nedovoljno tople klime ne postižu dovoljno dobri rezultati.

Orah se kalemi na sejance. Najčesće se koristi "englesko" spajanje i to u martu, aprilu ili septembru. Najbolje rezultate daje kalemljenje u aprilu. Osim spajanja koristi se i takozvano okuliranje, koje se izvodi od polovine juna do polovine avgusta. Praktikuje se i kalemljenje oraha pod koru.

Jos nekoliko napomena o orahu

U savremenoj proizvodnji odstupa se od tradicionalnog shvatanja da orah traži mnogo veći hranljivi prostor nego druge voćke. Zato prilikom odredjivanja razmaka, odnosno broja stabala na hektaru, treba voditi računa o željenom intenzitetu i nameni proizvodnje.

Za intenzivne komercijalne zasade vrlo je značajan izbor sorte oraha. U nasoj zemlji jos nisu odabrani najbolji tipovi oraha koji daju najbolje rezultate u ovakvom načinu gajenja. Prilikom izbora sadnica treba voditi računa o sledećim osobinama: da orah poznije cveta i lista (izbegavanje poznih prolećnih mrazeva), i da ranije zavrsava vegetacuju (opet u cilju izbegavanja vremenskih nedaća kojima je izloženo nase podneblje). Pored toga treba voditi računa da izabrani tipovi oraha obezbedjuju dobar rod, čvrstoću ljuske, da je ljuska ispunjena jezgrom, da su otporni na bolesti i tako dalje.

U Francuskoj se za komercijalnu proizvodnju veoma uspesno koriste sledeće sorte oraha: "kan", "marbo", "granžan", "grožan", "kandlu", "leland", "romen" i "vuri". U SAD se uzgajaju sledeće sorte oraha: "hartly", "tehma", "newsten" i "amigo". U Madjarskoj: "ersterhazi I" i "ersterhazi II". U Italiji: "sorento", "san giovani", "pelegrini", itd.

Pre sadjenja oraha zemljiste treba nadjubriti fosforom i kalijumom, tako da se osiguraju rezerve u organskim djubrivima u prvih nekoliko godina.

Visina debla odredjuje se prema nameni oraha. Deblo je duže ukoliko se pored proizvodnje oraha koristi i drvo.

Najbolje vreme za rezidbu oraha je mart i april. Rezidba se izvodi ranije samo ako nije velika razlika u temperaturi tokom dana i noći.

U intenzivnoj proizvodnji navodnjavanje ima veoma važnu ulogu. Orahu je potrebna voda tokom celog perioda vegetacije, a najvise od juna do avgusta. U fazi pune rodnosti orahu je potrebno u letnjim mesecima od 80 do 100 ml vode mesečno.


Detaljan opis o tome kako se uzgaja i neguje orah objavili smo na stranici: "Uzgoj oraha".








Tags: o orahu, podizanje orasnjaka, orah, osobine, prinos

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo