Matica u pčelinjem društvu

Matica u pčelinjem društvu

Šta je matica u pčelinjem društvu

Matica je jedina u pčelinjem društvu koja leže jaja i po tome umnožava vrstu.

Leženje jaja uslovljeno je pašom, toplinom i prisutnošću dovoljnog broja mladih pčela u pčelinjem društvu.

Ali, sve kad bi pomenuti uslovi bili i najpovoljniji, matica će slabo leći i društvo neće napredovati i biti od koristi, ako matica nije zdrava i mlada.

Matica može da živi 5 godina. Prve i druge godine je najplodnija. U trećoj godini previše trutovskih jaja, a u četvrtoj godini već ništa ne vredi.

Ona izleće iz košnice samo iz dva razloga: kad se pari i s rojem. četvrtog ili petog dana nakon rađanja izleće na oplodnju, ako je u tome ne spreči loše vreme.

Trutovnjača ili trutuša

Ako se matica kroz četiri, a najdalje kroz šest nedelja pošto se izlegla, nije oplodila, ostaje za celi život neplodna, tj. trutovnjača. Ona i tada može da leže, ali se iz tih jaja izlegu samo trutovi.

To se raspoznaje i pre nego se izlegu po spoljnom obliku ćelija. Naime, radilično leglo ima poklopce na ćelijama ravne, a trutovske su ispupčene. Ćelije su takve i u slučajevu, ako je matica izlegla jaja i u radiličke ćelije.

Trutovnjaču treba ubiti, a zaleženo saće, ako ga je više od jednog okvira, treba podeliti na više jakih pčela, da očiste saće. Rezati glave trutovskog legla, pa ostavljati da leševe izvlače pčele, ne valja raditi.Svadbeni let matice

Ako je matica zdrava, poleti na svadbeni let visoko u vazduh, praveći krugove i pri tome pazi na položaj pčelinjaka i košnice svoga društva. Trutovi je dobrim očima zapaze, a i po mirisu osete, pa odu za njom. Najvredniji je stigne i oplodi.

Matica se s trutom ne može spariti u košnici. Trut za parenje nije nikako sposoban drugačije, nego u letećem polođaju. Polni organi truta u trbuhu su tako položeni da se mogu ispoljiti jedino kad naporno leti za maticom, pa mu se povodom toga mišići, pomoću dušnika, vazduhom napunjeni, zgrče i nabujaju. Pri oplodnji organ truta poklopi se tačno sa polnim organom matice. Trut, koji oplodi maticu, plati glavom zato što mu se u trenutku oplodnje polni organ preokrene i ne može ga više vratiti u prvobitan položaj. Matica se polnog organa oslobodi, a u tome joj pomažu i pčele, koje joj sitne bele končiće, koji joj vire iz polnog organa čupaju, čim se oplođena vrati u košnicu.

Kako matica polaže jaja

Već treći ili četvrti dan pošto se matica oplodila, počinje da leže jaja. Prvih dana nakon oplodnje manje, pa sve više. U drugoj godini je najplodnija.

Dogodi se da matica u jednu ćeliju snese i više od jednog jajeta. Nije tome znak neke njene bolesti, već je najčešće uzrok ili što nema dovoljno spremnih ćelija, ili je društvo preslabo da neguje položena jaja, a matica je, međutim, veoma plodna. Tome treba pčelar pomoći tako, da društvu doda ili izgrađenog saća, ili mladih pčela, ili legla od blizu 20 dana.

Što je matica debljega trbuha i krupnija, to je ona bolja i plodnija. Ali u tome ima i izuzetaka, jer nekad i tanja i slabije razvijena matica obilno leže.

Traženje matice

Matica se rado krije, pa je nevešt, a nekad i vešt pčelar, teže pronađe. Ako je obeležena, lakše je zapaziti.

Maticu treba tražiti na okvirima, gde je leglo otvoreno, gde su jaja tek snošena, Ako smo dan ranije dodali okvir s izgrađenim saćem, maticu ćemo najpre naći na njemu.

Što više dimimo, maticu ćemo teže naći. Ako nikako ne dimimo, najlakše ćemo je naći. Svaki izvučeni okvir držimo poviše otvora košnice, jer se dogodi da matica sklizne sa saća, padne u travu, pa je lako izgubimo.

Maticu ćemo do podneva obično naći u sredini legla, a posle podne s kraja legla. To zavisi o toploti, odnosno hladnoći dana.

Hvatanje matice

Ako pčelar nije izvežban, neka maticu nikad ne hvata rukom, a ako je tome vešt, neka pazi da su mu ruke slobodne od svakog mirisa.

Dobije li matica dodirom pčelareve ruke nekakav miris, pa je sa takvim mirisom društvu vrati, može se dogoditi da je pčele ubiju.

Važno je znati kako uhvatiti maticu. Maticu treba hvatati za grudi ili za krila, ali nikako za trbuh. Najbolje je upotrebiti kavez. Kad maticu hvatamo, treba da pazimo da neopreznim hvatanjem ne bi zapištala, jer bi pčele mogle napasti pčelara.
Tags: matica, svadbeni let matice

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo