Sadnice ili živići jagoda

Sadnice ili živići jagoda

Uzgoj jagoda počinje nabavkom ili sopstvenom proizvodnjom sadnica (živića) jagoda. Kod ozbiljnog poljoprivrednog uzgoja to je veoma važan i odgovoran zadatak, i osnovni preduslov za dalju uspešnu proizvodnju. Ove možete pronaći sve što je potrebno da znate o sadnicam jagoda.

Najpogodnije vreme za sađenje živića jagoda

Jagoda se najčešće sadi u julu i avgustu, rano s jeseni i s proleća. Od ova tri perioda najekonomičnije je sađenje u julu i avgustu, jer se naredne godine dobiju prinosi od 7000 do 10000 kg?ha. Sađenje jagoda u ovom periodu zahteva navodnjavanje živića. Voda je potrebna za natapanje zemljišta pred sađenje, kao i posle sađenja sve dok se posađeni živići ne prime. Za sađenje se koriste uglavnom sadnice jagoda odgajane u specijalno kontrolisanim uslovima ili živići iz tekuće vegetacije koji odgovaraju kvalitetnim i zdravstvenim normama, ili još bolje, živići čuvani u hladnjači iz prethodne vegetacije (od 0o do 1o C ).

Treba imati na umu da ranije posađeni živići daju veće prinose. Živići jagoda posađeni početkom jula daju za 75% veće prinose od živića posađenih krajem avgusta.

Sađenje jagoda u jesen najčešće je u našoj zemlji i obično se obavlja od početka septembra do polovine novembra. Pri tome se neočekuju značajniji prinosi u narednoj godini, već tek u drugoj godini posle sađenja. Za sađenje se koriste živići jagoda iz tekuće vegetacije. No i ovde živići posađeni ranije, početkom septembra daju znatno veće prinose u prvoj godini posle sađenja nego živići posađeni kasnije (novembar).Sađenje živića jagoda u proleće se ne preporučuje, jer se takvim sađenjem znatno uvećavaju troškovi podizanja jagodnjaka, a u prvoj godini roda gotovo da i nema.

Koji su živići jagoda najbolji za sađenje

Najbolji živići jagoda su oni koji su fiziološki zreli, sveži i normalno razvijeni, sa centralnim pupoljkom i rozetom, i najmanje 3-4 mlada lista i sa žiličastim korenom beličaste boje, dužine oko 8cm. Sve sadnice jagoda moraju biti zdrave, a pre svega da nisu zaražene virusnim oboljenjima i gljivičnim bolestima. Nezaražene biljke su u normalnim uslovima vrlo bujne i rodne. O zdravstvenom stanju treba konsultovati stručnjake.

Kako se postupa sa živićima posle nabavke

Ako se živići jagoda ne sade odmah, treba ih utrapiti. Za trapljenje se izabere odsedno mesto i iskopa jarak dubok 15-20cm, pa se u njega postavljaju 2-3 živića u grupi ili se postavljaju pojedinačno u redu. Zatim se oko žila naspe rastresita i umereno vlažna zemlja, koja se dobro nagazi. živići treba da su u zemlji 2-3cm dublje nego što su bili u matičnjaku pre vađenja.

Sadnice jagoda se najbolje primaju ako se odmah po vađenju iz matičnjaka zasade na stalno mesto. Ukoliko su živići pretrpeli duži transport, treba ih obavezno osvežiti, tako što se naprskaju vodom ili im se žile stave u vodu i drže u njoj 1-3 sata. Veoma svenule živiće tako oporavljati 12-24 časa, pa ih saditi tek nakon toga.
Tags: živići jagoda, sadnice, sađenje

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo