Veštačko izvodjenje matica

Veštačko izvodjenje maticaVeštačko izvodjenje matica je važan posao za svakog pčelara. Na sreću, za uzgoj matica se može svaki od njih lako osposobiti, pa evo i osnovnih metoda - uputstva i saveti u vezi toga.

Poznato je da pčelinje društvo izgradjuje i neguje matičnjake u sledećim slučajevima: pri nagonu za prirodno rojenje, pri tzv. tihoj smeni matica ili kada, iz bilo kojih razloga, ostane bez matice a ima na raspolaganju mladih radiličnih larvi od kojih će odnegovati mlade matice. Na ovom poslednjem slučaju zasnivaju se i svi metodi veštačkog izvodjenja matica. Prednost veštačkog izvodjenja matica nad prirodnim je, izmedu ostalog, i u tome što pčelar može izvodjenjem matica od materijala koji uzima od najboljih rekordnih društava, u neku ruku obavljati i odabiranje, tj. selekciju u pčelinjaku. Dakle, svaka proizvodnja matica je u stvari prirodna (obavljaju je pčele, na svoj prirodan način), samo što se pod pojmom "veštačka proizvodnja matica" podrazumeva da im pčelar stvori uslove za to. To se može učiniti na više načina, a mi ćemo opisati dva: Milerova i Dulitlova metoda za uzgoj matica.

Milerova metoda za uzgoj matica

Za Milerov metod izvodjenja matica potrebno je odabrati dva rekordna društva na pčelinjaku, koja odskaču od ostalih vrednoćom, mirnoćom, otpornošću prema bolestima, dobrim prezimljavanjem, osobinom dobrog čuvanja gnezda, a da nisu sklona grabeži, da odlično izgradjuju gnezdo i da su davala najveće prinose medu.

Milerov okvir za izvodjenje matica je prazan okvir iz plodišta, ožičen redom žice na tri santimetara ispod satonoše, u koji se za satonošu pričvrste vertikalne pantljike od satne osnove širine 5cm a dužine 12-15 cm, na rastojanjima jedna od druge 3-4 cm. Ovako pripremljen okvir na dobroj paši dodaje se prvom rekordnom društvu do krajnjeg okvira s leglom. Peti dan po dodavanju okvir se vadi, pčele zbrišu četkom, trutovke ćelije izmedu pantljika odstrane i okvir dodaje drugom rekordnom obezmatičenom društvu. Ovom društvu treba oduzeti sve okvire s otvorenim leglom, tako da društvo izgradjuje matičnjake po obodu Milerovih pantljika u čijim se ćelijama nalaze mlade jednodnevne ili najviše do 36 časova stare larve. Ovo društvo treba prihranjivati 4-5 dana da bi odnegovalo matičnjake pod najboljim uslovima. Jedanaestog dana po dodavanju okvir treba izvaditi, pčele zbrisati četkom i pažljivo (oštrim zagrejanim nožem) sasecati zrele matičnjake, stavljati ih u štit i dodavati po 1-2 obezmatičenim normalnim društvima, ili pak nukleusima koji su za ovu svrhu prethodno formirani.

Dulitlova metoda za uzgoj matica

Dulitlov metod za izvodjenje matica primenjuje se kada se radi proizvodnja matica na veliko, za trgovačke svrhe, kao i za proizvodnju matičnog mleča. Metoda se sastoji u presadjivanju larvi iz radiličnih ćelija rekordnih društava u specijalno pripremljene osnove matičnjaka, koje se dodaju rekordnim obezmatičenim društvima na dogradnju matičnjaka.

Dulitlov metod za izvodjenje matica ima sledeće etape:
1) pripremanje osnova matičnjaka pomoću drvenog kalupčića,
2) učvršćivanje osnova matičnjaka za letvice ili postolja matičnjaka,
3) dodavanje kapi razblaženog mleča u osnove matičnjaka i presadivanje larvi u osnove matičnjaka,
4) dodavanje presadenih larvi drugom obezmatičenom rekordnom društvu radi nege matičnjaka,
5) vadenje okvira sa zrelim matičnjacima jedanaestog dana po dodavanju,
6) stavljanje zrelih matičnjakau kaveze i dodavanje u inkubator ili normalnom društvu u kome će se izvesti matice,
7) potom dolazi dozrevanje matica do pojave polnog žara, veštačko osemenjavanje matica i njihovo obeležavanje, dodavanje osemenjenih matica nukleusima, proveravanje potomstva mladih matica, njihovo testiranje i pakovanje u transportne kaveze.

Dulitlov metod za uzgoj matica traži prilično veliku stručnost pčelara, kao i blagovremen tok svih etapa u radu.

Za presadjivanje larvi postoje specijalne igle, a bitno je da se larva prenese iz radilične ćelije što mladja i da se pri tom ne povredi do unošenja u osnovu matičnjaka. Prostorija u kojoj se obavlja presadjivanje mora da je dovoljno svetla i da vlažnost vazduha u njoj bude izmedu 70 i 90%.Ukoliko se ovaj metod koristi za proizvodnju matičnog mleča, okvir sa presadenim larvama treba izvaditi iz društva koje neguje matičnjake najkasnije 3 dana po dodavanju presadenih larvi. Larve treba odstraniti iz matičnjaka, mleč izvaditi i stavljaiti u čiste staklene posude, a kada se ove napune zatvoriti ih, zatopiti ih voskom i čuvati na hladnom mestu, na ledu ili u frižideru.

Radi lakšeg uočavanja matica pri pregledu, kao i sigurnosti o njihovoj starosti, matice se mogu obeležavati. Obeležavanje se izvodi sasecanjem jedne trećine jednog para krila, ili nanošenjem postojane boje rastvorene u rastvoru celuloida u acetonu na ledjnu stranu grudi matice. Ovo se postiže pomoću četkica za vodene boje.

Praksa i nauka su pokazale da pri intenzivnom načinu pčelarenja u produktivnim društvima matice treba zameniti svake godine, tako da je pčelaru neophodno znanje o veštačkom izvodjenju matica. U suprotnom trebao bi potražiti neki centar u kojem se radi organizovana proizvodnja matica na veliko.
Tags: veštačko izvodjenje matica, uzgoj, proizvodnja, matica, Milerov metod, Dulitlova metoda

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo