Vrste i sorte malina

Sorte malina

Koje vrste malina možemo gajiti?

1. Crvena malina - Pored naše crvene evropske maline, možemo gajiti još i američku crvenu, crnu i purpurnu malinu. Američka crvena malina se razlikuje od evropske crvene po tome što joj je plod svetlocrven i poluloptast, a biljke sadrže mnogobrojne žlezdane dlake i znatno je otpornija prema mrazevima od evropske.

Crvena malina

2. Crna malina - Crna malina je višegodišnji, bujan žbun čiji se trnoviti izdanci lučno savijaju i ožiljavaju vrhom. Ova vrsta malina ima crn plod, čvrst, poluloptast i jestivi deo odvaja se pri berbi od cvetne lože.

Crna malina

3. Purpurna malina - Purpurna malina je vrsta malina postala od crvene i crne američke maline. Biljke purpurne maline tipični su hibridi, liče na jednog ili drugog roditelja. Ova malina se razmnožava vrhovima izdanka. Odlikuje se velikom rodnošću.

Purpurna malina

4. Žuta (zlatna) malina - Interesantna vrsta malina je zuta malina. Najsličnija je crvenoj malini, ali sa manjom količinom antocijanina koji utiče na formiranje boje ploda. Zahteva zemljiste bogato organskim materijama, i ne treba je saditi na mestima visim od 800 metara nadmorske visine, niti tamo gde je već bio malinjak.

Zuta malinaVažnije sorte crvene maline

Moling eksploit - Sorta malina koja sazreva srednje rano. Plod je vrlo krupan, ovalnokoničan, otvorenocrven, čvrst lako se bere, visoko kvalitetan je, a pogodan je za jelo, preradu i zamrzavanje. Samooplodna je i rađa veoma obilno i redovno. Otporna je prema zimskim mrazevima i temperaturnim kolebanjima, a dosta je osetljiva prema sušenju izdanaka od strane Didymella applanata.

Gradina - Sazreva srednje pozno, nekoliko dana posle eksploita. Plod je krupan, zarubljenokupast, crven, visokokvalitetan, lako se bere i pogodna je za jelo, preradu i zamrzavanje. Ova sorta malina je samooplodna, rađa obilno i redovno. Otpornija je prema mrazevima od drugih sorti, a isto tako i prema sušenju izdanaka.

Vilamet - Sazreva srednje rano. Plod je vrlo krupan, kupast, tamnocrven, vrlo čvrst, visokokvalitetan, lako se bere i pogodan je za jelo, preradu i zamrzavanje. Samooplodna je ali daje veće prinose kad se sadi s drugim sortama, rađa vrlo dobro i redovno. Nedovoljno je otporna prema zimskim mrazevima, a dosta je osetljiva prema sušenju izdanaka.

Chilliwack - Novija sorta maline, odlikuje se krupnim plodovima, bogatim ukusom i ranim sazrevanjem. Pogodna gotovo za sva klimatska područja, otpornija na zimu i truljenje korena od Vilamet maline.

Pored navedenih sorti došle bi u obzir za gajenje i ove sorte crvene maline: lojd, đžorđž, moling đžul, moling promajz, njuburg.

Važnije sorte crnih malina

Blek hok - Sazreva kasno, rodna. Plod je krupan, atraktivan, čvrst, dobrog kvaliteta.

Bristol - Rano sazreva, rodna je. Plod je krupan, atraktivan, osrednje čvrst, dobrog kvaliteta.

Kamberlend - Zri kasno, rodna je. Plod je krupan, atraktivan, čvrst, dobrog kvaliteta.

Morison - Zri kasno, vrlo rodan. Plod je srednje krupan, atraktivan, čvrst i dobrog kvaliteta.

Važnije sorte purpurnih malina

Burgundi - Sazreva rano i vrlo je produktivna. Plod je krupan, atraktivan, čvrst i dobrog kvaliteta.
Klaid zri kasnije, osrednje rađa. Plod je vrlo krupan, manje taman, čvrst, kvalitetan, nakiseo. Izdanci ove sorte malina su nedovoljno otporni na mraz.

Kolumbijan - Zri kasno. Plod je srednje krupan, osrednje čvrst, dobrog kvaliteta. Izdanci su bujni ali nedovoljno otporni na mraz. Izdanci oslobođeni od virusa daju niske prinose i mekane plodove.

Marion - Zri kasno, osrednje rodnosti. Plodovi su vrlo krupni, čvrsti, atraktivni, potpuno kiseli. Izdanci su slabo bujni i nešto osetljivi prema mrazu.

Sodus - Sorta malina koja zri rano i znatno je rodnija od kolumbijana. Plod je krupan, atraktivan i dobrog kvaliteta. Izdanci su bujni i često oštećeni mrazom.

Žuta malina

Fall Gold (Folgold) - Dostupna kod nas a verovatno i najpopularnija sorta žute maline, jer radja izuzetno ukusne plodove sa vrhunskim ukusom, tako da je pravi gurmanski specijalitet. Plodovi sazrevaju krajem avgusta.

* * *

Napomena: Sorte crnih, purpurnih i žutih malina pre početka ozbiljnijeg uzgoja treba ispitati u našim uslovima na konkretnom zemljistu, nadmorskoj visini i slično. Kako to može potrajati, malo je poljoprivrednika koji se odlučuju za uzgoj ovih vrsta malina.
Tags: vrste, sorte, malina

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo