Greske u ishrani tovnih svinja

Kukuruz u ishrani svinjaPostoje mnoge greske u ishrani tovnih svinja. Ipak najcesca greska i sa najvecim posledicama je ona, gde se svinje u Srbiji i danas, kao i pre stotinak godina, hrane krajnje neracionalno, neizbalansiranim obrocima, najcesce samo sa kukuruzom, uz eventualni mali dodatak mekinja.

Ovo se najcesce radi pod izgovorom da je kukuruz sopstvena, proizvodjaceva hrana, koju ne mora da kupi sa strane i da je tako najjeftinije. Medjutim, to je velika zabluda i osnovna greska koja ogromno kosta proizvodjaca svinja. Tako umesto da hrani svinje izbalansiranim obrocima i ostvari prirast od 620 do 650 grama dnevno, uz utrosak od 3,3 kg hrane za 1 kg prirasta, proizvodjac koji hrani svoje svinje samo kukuruzom (prekrupom u najboljem slucaju), ostvaruje prosecan prirast od oko 500 grama dnevno uz utrosak od preko 4,5 kg hrane za 1 kg prirasta.

Na taj nacin nepotrebno se trose ogromne kolicine kukuruza u Srbiji, a takva proizvodnja svinja neopravdano poskupljuje. To svakako donosi nezadovoljstvo i poljoprivrednim proizvodjacima i kupcima.
Tags: greske u ishrani svinja, kukuruz, utrosak, hrane, za 1 kg prirasta, dnevno

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo