Vrste košnica

Kojim tipom košnice pčelariti

Vrste kosnica

Pitanje tipa, sistema ili vrste košnice kojim treba pčelariti je staro koliko i savremene košnice sa pokretnim saćem. Otuda i velike zablude pčelara, koji pod uticajem pčelara sa većim pčelarskim stažom usvajaju onaj tip košnice koji im sagovornik sugerira kao najbolji. Koliko se u ovome preteruje najbolje pokazuje činjenica da u našoj zemlji, imamo sigurno preko 50 raznih tipova košnica. Ipak, predlažemo i savetujemo sledeće standardne vrste košnica:

Langstrot-Rut, Dadan-Blat, Albert-Žnideršič i pološka sa 20 okvira dimenzije 40x30cm. Za koju će se vrstu košnica pčelar opredeliti zavisiće od mnogih okolnosti. Jedno što je u opredeljenju bitno, je da na pčelinjaku ne sme biti više različitih tipova košnica. Prema našem dosadašnjem iskustvu iz ogleda i proizvodne prakse možemo da zaključimo u pogledu izbora tipa košnice, u najkraćim crtama rečeno, sledeće:

Langstrot-Rutov tip košnice

Langstrot-Rutov tip košnice je košnica najvećih mogućnosti u pogledu proizvodnje meda, kao i proizvodnje veštačkih rojeva. Ali to je košnica koja od pčelara traži blagovremene intervencije, stručno i praktično znanje, pogotovu na prolećnim operacijama na pčelinjaku. Svako zakašnjenje i od nekoliko dana negativno će se odraziti na razvoj i prinos društva, pa će izostati i prednosti ove zaista izvrsne košnice u odnosu na druge tipove. Iz ovog razloga ova košnica se preporučuje društvenom sektoru, kao i pčelarima koji u svom pčelarskom programu nameravaju da rade sa većim brojem košnica. Ipak ovaj tip košnice poslednjih godina, što će svakako biti i u budućnosti, sve više prihvataju pčelari na individualnom i društvenom sektoru.Dadan-Blatova košnica

Dadan-Blatova košnica je sigurno najzastupljeniji tip u našoj zemlji. I to je košnica velikih mogućnosti, mada u prinosu meda nešto zaostaje za prethodnom košnicom. Medjutim, pčelari amateri rado pčelare sa njom, jer je to košnica sa prostranim plodištem, pa se eventualna zakašnjenja u operacijama za stimulaciju prolećnog razvoja ne mogu tako drastično odraziti kao kod Langstrot-Rutove košnice. Budući da ima polumedišta, ova košnica je lakša za fizičke napore, a iz polumedišta dobija se kvalitetniji sortirani med po vrstama medonosnog bilja, jer u saću sa poluokvirima iznad plodišta matica po pravilu ne leže jaja, pa iz tog razloga nije potrebna ni matična rešetka za blokiranje matice u plodištu.

Košnica pološka

Košnica pološka je najrsprostranjenija u Vojvodini, mada je imaju pčelari u bližoj i daljoj okolini. Pogodna je za rad kada su u pitanju stariji pčelari, a pogotovu pčelari početnici, pa i seleći pčelari, pošto se lako, brzo i jednostavno priprema za selidbu. U prinosu meda zaostaje nastavljačama prethodna dva tipa, a takodje u kvalitetu meda i njegovoj sortiranosti. Medjutim, u pološkama se lakše izvlači rezervno saće, obezbedjuje dovoljno materijala (okvira sa leglom, pčele, polen) za formiranje veštačkih rojeva ili pak pomoćnih društava, tj. Nukleusa, bez kojih ne treba da bude nijedan savremeni pčelinjak.

Albert-Žnideršičev sistem košnice

Albert-Žnideršičev sistem košnice veoma pupularan recimo u Sloveniji. To je tip košnice pogodan za paviljonski način pčelarenja, jer se iz nje okviri vade u horizontalnom smeru kao knjige iz ormara. Takodje, zahvaljujući konstrukciji, košnice se mogu redjati u paviljonu ili na prikolici jedna uz drugu i u dva reda jedna preko druge. Ovo je košnica ograničene zapremine, pa u njoj pčelinja društva u iole povoljnim godinama dobijaju nagon za prirodnim rojenjem, što umanjuje prinose meda u poredjenju s košnicama tipa nastavljača u kojima se gnezdo može u dobrim pašama gotovo neograničeno proširivati. Ova košnica, uopšteno govoreći, budući da ima boljih tipova, verovatno se ubuduće neće masovnije širiti u našoj zemlji, jer ima više nedostataka nego prednosti u poredjenju sa nastavljačama.

Za koji će se tip košnice pčelar opredeliti zavisiće od više okolnosti. Na društvenom sektoru, kao i pčelarenju sa većim brojem košnica, najbolje rezultate sigurno će imati Langstrot-Rutova. U amaterskim uslovima Dadan-Blatova košnica će apsolutno zadovoljiti pčelara amatera, dok će pološka biti sigurno dobra i laka za rad, kako za početnike tako i za pčelare u starijim godinama.
Tags: vrste kosnica, kosnice sa pokretnim sacem, pološka, kosnica, kojim tipom kosnice pcelariti

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo