Herbicidi u voćnjacima

HerbicidiHerbicidi u voćnjacima su počeli kasnije da se primenjuju nego u ratarstvu iz više razloga. U poredjenju s ratarskim kulturama, korovi ne nanose tolike štete voćkama, a rizik od mogućih grešaka je mnogo veći. S druge strane, upotreba herbicida u voćarstvu počela je kasnije da se ispituje. Sve su to razlozi što se herbicidi i danas malo primenjuju u voćarstvu, iako mnogo bolje suzbijaju korove nego sama obrada tla.

Sa druge strane, voćke su relativno otporne prema herbicidima, a rizik njihove upotrebe je veći na propusnim tlima i u vreme kiša. Na ostalim zemljištima je manje opasnosti za voćke, jer koloidi vezuju herbicide i smanjuju mogućnost prodiranja u dublje slojeve. Postoje i razlike u vrstama voća. Koštičavo je osetljivije od jabučastog.

Herbicidi suzbijaju korove efikasnije i dugotrajnije nego obrada tla, koja uništi korov samo za kratko vreme. Ujedno, primena herbicida je rešenje za celu godinu i deo naredne. Zemljište ostaje čisto cele sezone, a samnjena je i mogućnost nicanja korova sledeće. Medjutim, najbolji rezultati postižu se kombinovanjem obrade tla i primenom herbicida, s tim što se obrade svode na jednu-dve godišnje.

Suzbijanje korova u voćnjacima uz primenu herbicida već odavno je uobičajena praksa koja daje dobre rezultate, kada je u pitanju prinos voća. Ma koliko da su herbicidi na losem glasu zbog svoje stetnosti po zdravlje, ostaće u upotrebi jos dugo vremena, verovatno sve dotle dok se ne pronadje adekvatna zamena za njih. Danas postoji zaista veliki broj herbicida na tržistu, pa ćemo nabrojati najpopularnije vrste kod nas.Vrste herbicida za zastitu voća od korova

• GALOLIN KOMBI, vrsta herbicida koja se upotrebljava za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova. Primenjuje se u proleće pre nicanja korova. Kolicina 7 litra po hektaru.

• SPRINTER 25 EC, upotrebljava se za zastitu voća od jednogodišnjih korova. Primenjuje se pre nicanja ili na samom početku nicanja korova. Količina 1-3 litara po hektaru (voćke od 1 do 3 godine starosti) ili 4 litara po hektaru (voćke preko 3 godine starosti).

• GOAL, CASORON-G, SAVAGOL, GALIGAN u voćnacima sa zasadima starijim od cetiri godine. Efikasni za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka. Primenjuje se u periodu mirovanja vegetacije (novembr - mart). Kolicina 3 litra po hektaru.

• RAZZA, suzbija sve vrste korova. Primenjuje se u proleće pre nicanja korova ili nakon obrade zemljišta. Količina 7-10 litara po hektaru

• TITAN, URAGAN, DOMINATOR, BOOM-EFEKT, PIROKOR, CLINIC 480 SL, ROUNDAP, GLIFOSAT 480 SL, COSMIC-36, GLITOTAL 480, GLYOHOGAN 480-SL, GLIFOL su vrste herbicida koje se preporučuju za unistavanje korova u voćnjacima u poodmakloj fazi intenzivnog porasta korova, koji dostiže visinu od 15 do 40 centimetara. Količina varira u zavisnosti od konkretne vrste nabrojanih herbicida i vrste korova, dakle upotrebljavati prema uputstvu proizvodjača.

• Ostale vrste herbicida za voćnjake: FINALE-15, BASTA-15, GALLANT SUPER, FUSILADE FORTE, FOCUS ULTRA, REGLONE, GALOP, GRAMOXON, FOX 200 EC, ROUNDUP, BETANAL i drugi...

Primena herbicida u voćnjacima

Postoje dva sistema primene herbicida u voćnjacima: po celoj površini i u traci. Primenom prvog načina cela površina voćnjaka bude čista od korova, a primenom drugog samo pojas u redovima voćaka, dok se pojas izmedju njih može čak zatraviti. Pokošena trava, pak, može se koristiti za mlač ili pokrivač, koji ima ulogu da smanjuje gubitak vlage, pojavu korova i eroziju zemljišta.

Ovaj sistem zatravljivanja ima naročitu prednost na nagibima gde jako smanjuje eroziju tla. Na nagibima je čak bolje imati korov nego da se zemlja gubi erozijom. Zato je primena herbicida na nagibima ograničena.
Za voćnjake može doći u obzir veliki broj herbicida.

Najbolji efekat se postiže kombinovanjem: obradom u jesen ili rano proleće i primenom herbicida na pripremljeno zemljište.

Posebno pitanje je primena herbicida u jagodnjacima. Postoje vrste herbicida koje kod ovog voća daju dobre rezultate, ali ne sasvim zadovoljavajuće, zbog čega je, za sada, bolje gajiti jagode na foliji ili se opredeliti za sadnju u redove na dvoredne gredice.

U uništavanju korova u voćnjacima problem su višegodišnje rizomne biljke. One nekad ne budu uništene, a nekad izrastu iz korenovog sistema. Za njihovo uništavanje efikasan je "roundup" i njemu slićni herbicidi, koji uništavaju ono što drugi herbicidi propuste, pa i takve otporne korove kao što su zubača, poponac i pirika. Taj herbicid je škodljiv za list voćaka i stoga ne treba raditi po vetru, a i inače je potreban oprez tokom prskanja.

Herbicidi "roundup" i "gramokson", se za razliku od drugih herbicida koji se mogu upotrebljavati u starosti voćaka od 3 do 4 godine, mogu koristiti i za mlade voćke.

Ako se iz bilo kojih razloga pogreši u primeni herbicida, zakasni i slično, naknadno se korov može uništiti "gramoksonom", koji je vrlo otrovan za čoveka i toplokrvne životinje, pa prilikom primene treba biti oprezan. Jednako je otrovan i "reglon forte". Sa upotrebom svih ostalih, takodje, veliki oprez.
Tags: herbicidi, vrste herbicida, voćnjaci

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo