Uzgoj paprike u niskim tunelima

Uzgoj paprike u niskim tunelimaUzgoj paprike

Za uzgoj paprike potrebna je visoka temperatura vazduha (22-25° C) i temperatura zemljišta od oko 20° C. Zalivanje paprike svakih 5-7 dana omogućuje dobar rast i veću rodnost. Paprika se može uspešno uzgajati na otvorenom, u plastenicima ili u niskim tunelima. Sa grejanjem paprika može da se gaji i u toku zime. Međutim, najčešće i sa najviše uspeha paprika se gaji kao prolećna (dospeva u maju) i kao jesenja (poslednja berba u novembru ili uz grejanje u decembru).

Paprika u niskim tunelima

Uzgoj paprike u niskim tunelima omogućuje za 10-15 dana ranije dospevanje plodova u odnosu na njivski usev. Zemljište se pre sadnje đubri stajnjakom (3-4kg/m2), uz osnovnu obradu još u jesen, a površinska priprema zemljišta obavlja se pred sadnju, uz đubrenje sa 30-40 grama NPK đubriva na m2 u odnosu 1:1:2, (uz obavezno prskanje insekticidima i fungicidima). Posle pripreme zemljišta postavlja se noseća konstrukcija i navlači plastična folija kako bi se zemljište pre sadnje zagrejalo.

Vreme setve reguliše se prema terminu proizvodnje. Pošto je paprika toploljubiva kultura a u niskim tunelima nema mogućnosti dopunskog zagrevanja, to se najčešće sadi polovinom aprila, kada je temperatura zemljišta oko 12° C. To znači da se setva obavlja krajem januara i početkom februara. Rasad paprika se proizvodi u zaštićenom prostoru gde se vazduh može da zagreje od 22 do 25° C i postigne temperatura zemljišta od 20° C. U fazi prvog pravog lista vrši se pikiranje u saksije 8x8 cm, a zatim se primenjuju sve redovne mere nege rasada.Sadnja paprika se obavlja u redove na rastojanju 30 x 20-35cm, s tim da za sitnoplodne sorte razmak u redu bude manji od 15-20cm. Ukoliko se želi ranije i ujednačenije sazrevanje, razmak u redu može biti znatno manji: 5-10cm. Tako gajenje biljke formiraju manje lisne mase i manji broj plodova, ali ranije i ujednačeno sazrevaju. Pri tome veći broj biljaka nadoknađuje smanjenje broja plodova po biljci. Gusta sadnja je posebno značajna za ranu proizvodnju paprike tipa zlatna medalja. Posle sadnje paprike treba obilno zaliti. U vreme niskih temperatura tokom proleća tunele treba dopunski pokriti, a pri visokim temperaturama, sem otvaranja čeonih strana, valja podizati cele plastične folije. Kada je spoljna temperatura iznad 15° C, a po prestanku opasnosti od mraza, skida se plastična folija. Provetravanjem tunela održava se optimalna relativna vlažnost vazduha na oko 70%, a zalivanjem svakih 5-10 dana sa 5-20 litara vode na m2 i optimalna vlažnost zemljišta. To su i najbitniji faktori koji kod uzgoja paprike obezbedjuju optimalan prinos.

Prihranjivanje paprike obavlja se 5-10 dana posle sadnje i u fazi masovnog cvetanja sa 40-50 grama NPK đubriva na m2. Pored toga treba 1-2 puta izvršiti i folijarno prihranjivanje paprike kompleksnim đubrivom. To se najčešće obavlja uz zaštitu useva od lisnih vaši. Neposredno posle prvog prihranjivanja vrši se i prvo okopavanje na dubinu 10-15 cm. U toku vegetacije obavljaju se 2-3 okopavanja, na šta paprika veoma dobro reaguje.

Berba sitnoplodnih paprika počinje krajem maja, a krupnoplodnih početkom juna. Bere se sve do jeseni. Prinos sitnoplodnih paprika kreće se od 2 do 4 kg/m2 a krupnoplodnih od 4 do 6 kg/m2.

Uzgoj paprike u niskim tunelima je pametan izbor i ima dosta prednosti u odnosu na uzgoj na otvorenom. Osim toga što su mlade biljke zaštićene od kasnih mrazeva, jednostavije je sprovoditi kontrolu i zaštitu, prinosi su veći, plodovi su kvalitetniji, lakše je obaviti berbu, a ubrani plodovi su čisti i suvi.

Niski tuneli se uglavnom prave da budu oko 1m široki i oko 50cm visoki, mada mogu biti i veći. Konstrukcija je od lukova koji su rasporedjeni na razmacima od 1 metar.

Sada možete saznati i kako bi trebao da izgleda uzgoj paprike u plastenicima.
Tags: uzgoj paprike, u niskim tunelima

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo