Izbor priplodnih junica

Priplodne junice

Priplodne junice su često na ceni i meti kupovine. Sto se toga tiče, ponekad je lakše pronaći dobrog prodavca nego napraviti dobar izbor za sebe, a to je veoma važno. Zato ćemo navesti najbitnije karakteristike kvalitetnih junica o kojima treba voditi računa i dati najvažnije savete na tu temu.

Kako izabrati priplodne junice

Prilikom izbora i kupovine junica najpre treba ispitati poreklo životinje. U poreklu se nalaze podaci o vrednosti majke i oca, i obično za još dve ili tri generacije unatrag. U poreklu je naznačena mlečnost svih ženskih predaka, njihove ocene i klase, što daje garanciju da i junica nosi te dobre osobine svojih ženskih predaka. Iz njih se može uočiti mlečnost njihovih majki i ostalih ženskih predaka, ali isto tako i podatak kako je dotični bik prenosio tu osobinu (mlečnost) na svoje ćerke. U poreklu su naznačeni podaci o ispitivanju muških potomaka bika i u pogledu njihovih tovnih mogućnosti. Prema tome, poreklo pruža vrlo jasnu sliku naslednih, genetskih predispozicija (podloga) osobina.Kada se dobro proceni poreklo, i prema njemu odaberu junice, prelazi se na izbor prema spoljašnjosti životinje.

Najpre se životinja posmatra u celini: njen izgled treba da pokazuje ženske osobine, da je junica skladno gradjena, čvrstog kostura, i postavljena na jake udove pravilnih stavova. Zatim se prelazi na ocenjivanje pojedinih telesnih delova. Junica treba da ima pravilnu ledjnu liniju, da je dovoljno dugačka, sa dobro izraženim širinama i dubinama. Udovi treba da su joj pravilni, sa čvrstim papcima. Ceo trup mora biti dobro obložen mišićnom masom. Kondicija (stanje uhranjenosti životinje) mora biti priplodna, što znači da životinja mora biti dobro razvijena, mišićava, ali ne i utovljena. Predebele junice se teško tele, i imaju smetnje u vezi sa oplodjenjem.
Tags: izbor priplodnih junica, priplodne, junice

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo