Ishrana teladi za priplod i tov

Ishrana teladiIshrana teladi za priplod i tov je veoma bitna. Za podizanje kvalitetnih grla neophodno je da prvih dana telad dobiju prvo, kolostralno mleko (grušavina, mlezivo) jer ono ima specijalnu ulogu u organizmu životinja. Količina mleka koju će telad u prvim danima uzimati treba da se kreće oko 6-8 kg, i po mogućnosti bolje je da uzimaju češće po manje količine. To prvo mleko majke krave tzv. kolostrum je od neprocenjivog značaja za telad, jer se kroz njega novorodjeni organizam snabdeva izuzetno važnim materijama, koje učestvuju u formiranju imuniteta i uspostavljnaju prvobitne funkcije varenja. Kolostrum je bogat proteinima, vitaminima i mineralima, potrebnim novorodjenom teletu.

Već posle 5-7 dana telad mogu postepeno da predju na ishranu zamenama za mleko, ili da se napajaju kravljim mlekom. Na farmama se od ovog momenta za ishranu teladi upotrebljavaju isključivo različite zamene za mleko. Napajanje se vrši dva puta u toku dana, pri čemu se svaki put daje ista količina mleka. Zamene za mleko su sastavljene iz lako svarljivih hraniva, kojima često ne raspolažu zemljoradnička gazdinstva, pa stoga treba uzimati fabričke smeše zamena za mleko. U njima se nalazi obrano mleko u prahu, sojina, lanena i druge sačme, riblje brašno, razne prekrupe žitarica, lucerkino brašno i životinjske masti. Uz svaku fabričku smešu dato je i uputstvo o njenom korišćenju.

Obično se 1 kg brašnaste zamene za mleko razmuti u 9 kg mlake vode, tako da se dobije 10 kg tečnih zamena za mleko, koje imaju gotovo istovetnu vrednost kao i 10 kg punomasnog kravljeg mleka. Otprilike količina od 10 kg zamena za mleko, isto kao i 10 kg punomasnog mleka u prvim nedeljama života, sadrži hranljive sastojke za telesni prirast od 1 kg. Prema željama može se regulisati brzina razvitka teladi davanjem odgovarajućih količina mleka ili zamena za mleko.Ako je reč o teladima koja će se ostaviti za priplod, dnevni prirasti u periodu do odbijanja treba da se kreću od 600 do 700 grama. Količina oko 6-7 kg zamena za mleko omogućiće ovakav prirast. Bolje je davati ograničene količine zamena za mleko, jer se u tom slučaju telad ranije priviknu na uzimanje druge hrane, koncentrata i sena, koja je jevtinija. Kad su u pitanju telad koja će se upotrebiti za tov, onda prirasti u prvim mesecima života treba da budu viši, i do 1000 g dnevno, što znači da se takvim grlima mogu davati veće količine i zamena za mleko i koncentrati.

Ishrana teladi se veoma brzo menja, to jest obogaćuje. Već posle desetak dana telad počinju da uzimaju i drugu hranu. U prvo vreme to su male količine, koje će u doba odbijanja porasti do oko 2 kg sena i isto toliko koncentrata dnevno. Uobičajeno je da se u periodu mlečne ishrane seno i koncentrat daju u količinama da ih telad slobodno uzimaju. Koncentrat za telad treba da bude bogatiji proteinima pa treba da sadrži više različitih sačmi. Najbolje je nabaviti odgovarajuće fabričke smeše za ishranu teladi.

Ishrana teladi tečnom mlečnom hranom na većim farmama završava se kada tele napuni 2 meseca.
Tags: ishrana teladi, za priplod, tov, kolostralno mleko

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo