Istorija suncokreta

Suncokret

Suncokret je poreklom iz Amerike a njegov latinski naziv je Helianthus annuus.

Smatra se da mu je uža domovina Meksiko i Peru. N.I. Vavilov smatra da je postojbina suncokreta jugozapadni deo severne Amerike. Početkom 16. veka su ga španci preneli u Evropu i gajili u botaničkoj bašti u Madridu. U prvo vreme suncokret se gajio kao ukrasna biljka po baštama i vrtovima. Botanićar Monard ga je 1582. godine opisao i nazvao "trava sunca". Iz španije se proširio u druge evropske zemlje. U SSSR-u se počeo koristiti kao sirovina za proizvodnju ulja sredinom 18 veka. Suncokret kao ratarska kultura najpre je počeo da se gaji u SSSR. Konkretno 1802. godine u Saratovu je zasejana značajna površina sa 9,4kg semena i postignut je prinos od 7,5mc. Iz ovog semena su cedili ulje, a pogače koristili za ishranu stoke. Od tog vremena je suncokret postao važna ratarska kultura i kao kulturna biljka počeo se širiti i u druge zemlje.

Neki autori iznose da su indijska plemena od brašna iz suncokretovog zrna pravili hleb. Neka plemena su znala da u zrnu suncokreta ima ulja pa su ulje koristili za mazanje kose.

U Nemačkoj se za vreme prvog svetskog rata suncokret počeo gajiti na poljima radi proizvodnje ulja.



U našoj zemlji se suncokret najpre gajio po baštama i vrtovima kao ukrasna biljka. U toku prvog svetskog rata Austrougarska je počela da u većoj meri forsira gajenje suncokreta u užoj Srbiji, radi proizvodnje ulja. Međutim, u većim razmerama je počeo da se proizvodi 1930. godine, naročito u Vojvodini, pa sve do danas. Činjenica je da suncokret veoma dobro podnosi nase klimatske uslove, daje dobar rod čak i u najtoplijim i najsušnijim godinama.

Naša poljoprivreda se vise ne bi mogla ni zamisliti bez suncokreta. Ulje od suncokreta je jos uvek ubedljivo najzastupljenije ulje u nasim kuhinjama, nesto zbog navike a nesto i zbog pristupacne cene.

Pored toga, suncokret je ukras naših njiva. Sam pogled na te prelepe ogromne žute cvetove unosi radost i zadovoljstvo u nasa srca. Suncokret daje inspiraciju slikarima, tako da je česta tema na platnu. Njegovi cvetovi su postali sinonim za poznatog holandskog slikara Vincenta Van Gogha, koji je svoju prvu seriju Suncokreta naslikao jos 1887. godine u Parizu.








Tags: suncokret, istorija suncokreta

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo