Izbor rase goveda

U Srbiji se uzgaja nekoliko rasa goveda, medju kojima su dve rase ipak najzastupljenije, a to su simentalska i holštajn. Navesćemo njihove najbitnije karakteristike pre nego sto započnemo priču o izboru rase goveda.

Simentalska rasa goveda

Simentalska rasa goveda odlikuje se dobrim zdravljem i dugovečnosću, brzim porastom, dobrom plodnosću, skladnom telesnom gradjom, zadovoljavajućim odnosom proizvodnih sposobnosti kako za mleko tako i za meso, dobrim podnosenjem nasih klimatskih uslova i odličnom sposobnosću aklimatizacije.

Holštajn (Holstein) rasa goveda

Holštajn rasa goveda se takodje dobro pokazala, a u danasnje vreme je vodeća mlečna rasa na planeti. Ova rasa goveda je manje isplativa od simentalske rase sto se tiče proizvodnje mesa, ali je zato odličan proizvodjač mleka i u tome obara sve svetske rekorde. Holštajn rasa ima dobro vezano i formirano vime, čvrstu telesnu gradju i snažnu konstituciju.

Saveti za izbor rase goveda

Simentalska ili holštajn - koju rasu goveda izabrati? Prilikom izbora rase goveda mora se voditi računa o mnogim činiocima. Na prvo mesto dolazi proizvodnja kojom odgajivač želi da se bavi. Kada je reč o govedarstvu, stočar se može usmeriti u više pravaca: proizvodnju mleka kao glavnog proizvoda, zatim uzgoj priplodnih ili tovnih grla ili proizvodnju govedjeg mesa. Sama želja za bavljenjem odredjenom proizvodnjom nije dovoljna, već treba raspolagati i odgovarajućim uslovima. Orijentacija na mleko podrazumeva veliku potrošnju kabaste stočne hrane, pa se ovom proizvodnjom mogu baviti gazdinstva koja raspolažu većim ratarskim površinama ili pašnjacima. Medjutim, tovom se mogu baviti gazdinstva koja raspolažu manjim površinama, jer je u tom slučaju potrošnja kabaste hrane manja, ali zato je potrošnja koncentrata povećana, a koncentrati se nabavljaju iz fabrika stočne hrane u vidu gotovih smeša.Jedan od glavni faktora pri izboru rase goveda je i mogućnost prodaje. Blizina većih potrošačkih centrala, dobre saobraćajne veze, blizina otkupnih punktova upućuju na gajenje mlečnih rasa i na proizvodnju mleka. Stočari iz udaljenih krajeva daće prednost proizvodnji mesa, naročito ako raspolažu površinama pod pašnjacima, što bi pojeftinilo proizvodnju mesa, kao što je slučaj u nekim brdskoplaninskim područjima. Smeštajni kapaciteti svakako imaju veliki značaj u izboru rase goveda. Prema tome, izbor rase goveda ne bi trebao da predstavlja veliku nedoumicu.

Kod nas je najbolje opredeliti se za rase kombinovanih osobina, koje daju znatne količine mleka a istovremeno se odlikuju i dobrim tovnim svojstvima. Praksa je već pokazala da su za naše uslove najpodesnije simentalska i holštajn rasa goveda. Simentalska rasa pokazuje izvanredna tovna svojstva i zadovoljavajuću mlečnost, dok je holštajn mlečnija, ali zato zaostaje u tovu. Prema tome, glavna rasa u manjih poljoprivrednika trebalo bi da bude simentalska, a kod većih potrošačkih centara za mleko - holštajn.
Tags: rase goveda, izbor rase goveda, simentalska, holštajn

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo