Uzgoj šampinjona

Uzgoj šampinjonaŠampinjoni i druge pečurke u prirodi rastu tamo gde njihovo seme padne na tlo, koje u sebi sadrži sve hranljive stvari (materije) potrebne za razvitak i rast šampinjona (mineralne soli, vodu, potrebnu toplinu itd).

Gljive su vrlo hranjiva hrana, koja sadrži veliku kolicinu minerala i vitamina, ali su i dobar izvor proteina. Jestive pečurke mogu biti domaca kultura. Uzgoj šampinjona u zatvorenom prostoru daje vrlo dobre prinose. Šampinjoni se mogu uzgajati u podrumu, garaži ili sličnoj odgovarajućoj prostoriji. Proizvodnja pečuraka je manje komplikovana nego što zamišljamo i ne zahteva velika ulaganja. Ako želimo da ih uzgajamo, process proizvodnje treba da vodimo tako da dobijemo što više šampinjona po kvadratnom metru.

Šta je potrebno za uzgoj šampinjona?

Sada ćemo na nekoliko strana opisati sta je sve potrebno za uzgoj šampinjona i i dati osnovna uputstva o tome kako napraviti sopstvenu proizvodnju ovih pečuraka.Za uzgoj šampinjona na prvom mestu potrebna je betonska ploča za pripremanje komposta iz dubreta i dodataka. Prostorija za uzgoj šampinjona, gde se uz regulisanje temperature obavljaju svi procesi uzgoja (osim kompostiranja). Sanduci u kojima je kompost. Vile, gumena creva, prašilica za prašenje, prskalice, pribor za branje, a to je ambalaža, stepenice za branje iz gornjih sanduka, zaštitna sredstva, seme (micelij).

Izvor toplote za grejanje (kotlarna na jeftinija goriva, kao što je plin, a u novije vreme i Sunčeva energija).

Za pripremanje komposta, na kojim će rasti šampinjoni, potrebni su još: skladne klice, konjsko djubre, gips i voda. Za pripremanje pokrivača potrebno je imati treset i tucanik (može i lapor). Za merenje temperature upotrebljavaju se alkoholni termometri. Za osvetljenje je potrebno imati i električnu struju.

Uzgoj šampinjona opisan je u nastavku na stranicama pod nazivom:

Kako početi proizvodnju šampinjona

Kako napraviti kompost za proizvodnju šampinjona

Branje šampinjona
Tags: uzgoj šampinjona, uputstva, kako napraviti, proizvodnju pečuraka, šampinjoni

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo