Branje šampinjona

Branje šampinjonaPošto smo pripremili i uradili skoro sve sto je potrebno, uskoro možemo očekivati i prvo branje šampinjona.

Ostalo je još samo malo posla. Nakon pokrivanja komposta za šampinjone još 8 dana temperatura se drži na 25° C, a tada se prostorija hladi na 16° C i takva ostaje sve do kraja berbe. Ako je sve teklo u redu, 20 dana nakon pokrivanja imaćemo šampinjone za branje. Branje šampinjona ide direktno u ambalažu u kojoj će se prodavati, da višekratnim pretovaranjem ne bismo uništili osetljivu kožicu. Berba traje 42 dana. Šampinjoni se pojavljuju u talasima. Jedan talas je 7 dana. Rupe nastale prilikom branja zatrpavaju se pokrivačem kojeg treba imati uvek u rezervi.

Ako ne računamo vreme kompostiranja 18 dana na betonskoj površini, prostorija će u jednom ciklusu biti zauzeta 84 dana: 10 dana pasterizacije, 12 dana proraštanje, 20 od pokrivanja do prvih šampinjona i 42 dana berba. Ako još dodamo 6 dana za pripremanje prostorije za drugi ciklus, dezinfekciju, izbacivanje starog komposta, znači da jedan ciklus traje 90 dana, što godišnje iznosi 4 ciklusa.Mala kalkulacija prinosa šampinjona

Sada ćemo napraviti i malu kalkulaciju prinosa, koja naravno da zanima svakog budućeg uzgajivača šampinjona.

Dakle, po kvadratnom metru uzgojne površine (na dva sanduka) može se dobiti 10 do 15 kilograma šampinjona, računato po jednom ciklusu uzgoja, tj. za 90 dana. To znači da se količina šampinjona može kretati od 1.950 do 2.925 kilograma. Ako se prinos šampinjona računa na četiri godisnja ciklusa, to bi bilo od 7.800 do 11.700 kilograma.

Kada se ova količina pomnoži sa cenom, dobija se i ukupna zarada od uzgoja šampinjona na godišnjem nivou.

* * *

Neke napomene

Pri zalivanju treba paziti da voda ne procuri ispod pokrivača. Ako ima mušica, treba ih tamaniti sredstvima protiv mušica. Izmedu talasa sazrevanja šampinjona zaprašiti prostoriju, ali ne direktno sanduke, nego izmedu redova. Paziti na čistoću: ruke prati i dezinfikovati, odelo takodje treba prati, da se ne prenese zaraza.

Na ulazu postaviti sundere namočene u rastvor formalina, da se mogu brisati cipele (ili čizme).
Tags: branje šampinjona, kalkulacija prinosa

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo