Izmena saća i pregled pčela

Izmena saća i pregled pčela

Izmena saća

Izmena saća je jedan od važnih poslova u košnici, pa hajde da vidimo kako se obavlja. Staro saće se menja tako da nakon osmog okvira postavimo, sredinom košnice i leta, maticu sa okvirom, na kojim smo je našli, u jedno (bilo koje) odeljenje, do Hanemanove rešetke, dodajući ovome još jedan zaležen okvir s najboljim saćem. Ostalo leglo sa starim saćem postavimo sa druge strane, ali i ovo do Hanemanove rešetke. U prvom odeljku, gde je matica, postavimo okvire sa mladim saćima ili sa satnim osnovama. Kad pčele ovo izvuku, a matica zaleže, tad izvucimo Hanemanovu rešetku i okvire s leglom poturimo prema sredini košnice, a ostale okvire postavimo podjednako sa jedne i sa druge strane, izmenjenog saća, da bi poslužilo kao medišno spremište. Ali, ako je i ovo saće prestaro, menjamo ga na isti način, tek onda, kad je u tom saću sasvim nestalo legla.

Pregled pčela

Kada je pregled pčela u pitanju, tu važi sledeće pravilo: Što više otvaranja, to manje vrcanja...

Znači, pregled pčela treba obavljati samo onda kada je to zaista i potrebno, a nikada iz obične znatiželje. Pčele se najlakše pregledaju prepodne, kad je najviše radilica na paši. Pri otvaranju košnice, podizanju poklopca, treba paziti da se to ne radi lupajući i drmajući. Pčelar dobija najviše uboda, ako taj prvi rad nespretno ili nepažljivo izvede. Da pčele ne bi lepile donje rubove poklopca i ivice košnice voskom, dobro je ponekad te delove premazati vazelinom. Praktičan pčelar otvoriće i najjače slepljeni poklopac tako, da pčele neće uznemiriti. Izmicanje okvira, vađenje i vraćanje na bivše mesto, neka se vrši polako, pazeći da neuznemirujemo pčele. Malo prignječena pčela zapišti, a na njen pisak druge pčele napadnu pčelara. Ako slučajno prignječimo maticu, pa ma i od toga i ne poginula, ipak po njene osetljive organe može da bude od velike štete.Ako kod otvaranja košnice opazimo da su pčele uznemirene, najbolje je košnicu zatvoriti i rad odložiti za sledeći put. Sa uznemirenim pčelama ne valja raditi. Ne vredi ni pojačano dimljenje, jer se tada pčele još jače uznemire.

Naročito treba biti obazriv da košnice nikako ne otvaramo, ako je na pčelinjaku i najmanji napad stranca. Tad posao treba odložiti za vreme, kad let pčela prestane, a to je predveče ili ujutru pre sunca.

Za vreme pregleda nikad ne treba stajati ispred leta, već iza košnice.

Kod hladnog i vetrovitog vremena košnice ne treba otvarati, jer se leglo može prehladiti. Ako se pregled mora izvršiti, treba ga obaviti što brže.

Pristupajući pregledu, neka pčelar unapred zna i odmeri, kako će posao izvršiti, i da mu je sve što mu je potrebno na dohvatu.
Okviri, na kojima je leglo, nesmeju se naopako prevrtati. Takvim postupkom leglo se u ćelijama pomiče. Najosetljivije je leglo, dok je još u stadijumu jaja i larvi, pa sve dok ćelije legla nisu zatvorene. Ako s takvih okvira treba skidati pčele, tad se to radi četkom ili peruškom.

Nesmeju se pčele s okvira ili bilo kojeg dela košnice stresati iznad košnice; treba ih stresati uvek poviše otvorene košnice. Okvir, na kome je matica, nikako se ne stresa pre nego sklonimo oprezno maticu s okvira.

Pčelar, koji pri radu s pčelama ima crno odelo, naročito ako je rutavo, i crn šešir ili kapu, biće napadan od pčela. Za rad oko pčela najbolje je radničko odelo svetle boje, a da su šešir ili kapa slične. Kosu treba pokriti, jer ako pčela samo nogom takne kosu zamrsi se, ne može da se izvuče, pa je ubod neizbežan. Na ovo neka naročito paze pčelarice.

Miris ostavljen od uboda prve pčele mamac je za drugu, treću, itd. Ako ubodi pčelaru ne smetaju, da pčele ne bi bez potrebe ginule, dobro je da svaki ubod operemo vodom ili sirćetom.

Da bi dobili što manje uboda, dobro je, pre rada s pčelama, ruke i lice namazati vinskim sirćetom.

Ko ne podnosi ubode, neka žaoku izvuče noktom, a ubodeno mesto stisne da otvor istisne, a ranicu premaže amonijakovim rastvorom ili sapunom.

Protiv uboda u lice i glavu pčelar se može osigurati mrežom, ali ako može neka se ne privikava na to, jer će se bez toga naučiti, da nežno i lepo postupa sa pčelama, a to je veoma važno.

Neka pčelaru uđe duboko u krv pravilo, da bez prave potrebe nikad ne zaviruje u košnicu, a još manje da postavljeni red okvira bez naročite potrebe menja, jer obrnutim postupkom kvari pravilan razvoj pčelinjeg društva i umanjuje prinos meda.
Tags: izmena saća, pregled pčela, kako se obavlja

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo