O traktoru

TraktorSavremena poljoprivreda sa visokim žetvenim prinosima više se ne može ni zamisliti bez široke primene poljoprivrednih mašina. Od svih tih mašina, svakako, najvažniji je traktor. Traktorom se najveći deo poslova u poljoprivredi može obaviti brže, lakše, bolje i jevtinije. Traktor pruža velike mogućnosti, ali koliko će on biti iskorišćen, zavisi najviše od umešnosti onoga koji njime rukuje. Računa se da sada u našoj zemlji ima na hiljade traktora u posedu individualnih poljoprivrednih proizvodača - seljaka. Medutim, to samo po sebi nije dovoljno. Pored kupovine traktora važno je steći potrebno znanje o njemu i tek onda se može potpuno uspešno koristiti ovom mašinom. Za sve poljoprivrednike zeljne znanja, ovde se nalaze neke važnije preporuke i saveti za rukovanje i rad traktorom.

Rukovanje i rad traktorom

Kad kupuješ traktor traži uvek od prodavca da ti da i štampano uputstvo o rukovanju tom mašinom i njenom održavanju. Dok dobro ne proučiš uputstvo, nemoj počinjati da radiš traktorom, jer ćeš grešiti.
Ako nemaš nikakvo znanje o traktoru, najpre kupi priručnik za rad traktorom, dobro ga prouči, pa potom prouči uputstvo fabrike o rukovanju traktorom i njegovom održavanju, pa tek onda počni da radiš njime. Najbolje je da pohadaš kurs za traktoriste.

Ako nemaš nikakvo iskustvo u radu traktorom, potraži nekog iskusnog traktoristu, da te obuči o praktičnom rukovanju njime. Nemoj se sam učiti, jer ćeš grešiti i učiti se na greškama, a takva obuka može biti vrlo skupa. I kasnije, se koristi savetima i pomoći iskusnijeg traktoriste ili, još bolje, mehaničara.

Iskoristi svaku priliku da što bolje upoznaš svoju mašinu, jer neznanje je najčešći uzrok kvarova. Naročito, budi prisutan kad god se na tvom traktoru obavlja servis ili popravka, jer tako možeš naučiti kako je došlo do kvara i kako se on otklanja.

Pridržavaj se tačno uputstva fabrike i poštuj mere sigurnosti i saobraćajne propise, jer je to u tvom interesu.Budi pažljiv u radu, stalno nadgledaj instrumente, osluškuj rad mašine, gledaj i misli o radu. Nikad ne žuri, jer se u žurbi najčešće greši.

Dok mašina ispravno radi, osim redovnog tehničkog staranja, propisanog uputstvom fabrike, nemoj ništa da rasklapaš, preudešavaš i "popravljaš". Naročito, nemoj to da radiš u garantnom roku, jer ćeš izgubiti garanciju.

Neispravnom mašinom nemoj pokretati, jer mala neispravnost, ako se ne otkloni, obično dovodi do velikog kvara.

U pripitom stanju ne sedaj na traktor, jer tada nisi sposoban da vladaš ni sobom, a kamoli tako opasnom i skupom mašinom.

Ne diraj u ono u šta nisi siguran, jer je verovatno da ćeš tada nešto pokvariti. Naročito ne diraj u osetljive mehanizme.

Održavaj čistoću i traktora i goriva, maziva, vode i svojih ruku. Znaj da od čistoće i dobrog ulja najviše zavisi vek trajanja mašine.

Razradjivanje novog traktora

Nov traktor treba prvo da se razradi, pa evo i kako izgleda razradjivanje. Traktor se razradjuje najbolje na sledeći način: prvog dana počni u mestu, pod malim gasom, pa postupno pojačavaj gas do 2/3. Zatim, predji na prazan hod, pa s priključkom, najbolje sa prikolicom, i na kraju sa lakim teretom. Narednih nekoliko dana, do ukupnih 50 časova rada, radi samo na lakim poslovima, najbolje na lakom transportu. Za ovo vreme svakog dana radi samo po nekoliko minuta pod jačim gasom da ulje brže prostruji kroz mašinu i podigne talog sa mehanizma. Posle tih 50 časova rada ispusti ulje iz kućišta motora i nalij novo sveže ulje. Zatim izvadi uložak iz prečistača ulja i zameni ga novim.

Posle ovoga, radi bar još 50 časova na poslovima koji ne opterećuju mašinu neprekidno celog dana.
Posle ukupno 100 časova rada ispusti ulje iz menjača i diferencijala i zameni ga novim. Za ovo vreme sve mazalice na traktoru podmazuj jače nego obično, da isteraš svu staru zaprljanu mast iz ležišta. Isto tako, sve navrtke na zavrtnjima (šrafovima) svakog dana priteži ključem, jer usled trenja traktora pri radu, spoljni delovi bolje nalegnu, pa zavrtnji ostanu olabavljeni.

Ovakvom razradom svi mehanizmi traktora uzajamnim trenjem postupno će se uglačati i pravilno upasovati, pa će posle toga traktor razvijati veću snagu i duže će i sigurnije služiti.

Sve što je rečeno za nov traktor takodje važi i za traktor posle generalne opravke, u zavisnosti od radnih mehanizama koji su zamenjeni pri opravci.

* * *

Sledeće o čemu se mora voditi računa kada je reč o traktoru:

Dinamo i akumulator na traktoru
Tags: o traktoru, traktor, rukovanje, rad traktorom, razradjivanje novog traktora

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo