Stočni kelj

Stočni kelj

Stočni kelj ili "zeleni angeliter" je takođe interesantna sorta za proizvodnju stočne hrane koja ima visoke prinose mase i hranljivih materija, dug period korišćenja, sve do - 10° C, rado ga koriste goveda, svinje i živina. Da podsetimo, ova biljka je naročito značajna kod ishrane krava muzara, jer krave hranjene stočnim keljom prosečno daju dnevno litar do litar i po više mleka od onih koje se ne hrane ovakvom vrstom hrane. Obrok za krave iznosi od 25 do 30 kilograma dnevno po grlu.

Kako se proizvodi stočni kelj

Stočni kelj proizvodi se setvom, a potrebno je 1 do 1,5 kilogram semena po hektaru. Najbolja je setva pneumatskom sejalicom 50 x 20 ili 70 x 20 cm. Širina reda zavisi od načina skidanja. Dobra je "stenhej" sejalica, a može da posluži i žitna "kvernelanc" ako se ostavi otvorena svaka četvrta lula. Tada se po hektaru troši tri-četiri kilograma semena. Za male površine stočni kelj se seje ručno. Setva u rano proleće (mart). Skidanje od jula do kraja godine. Dok su biljke manje kosi se cela biljka neseckana, a kasnije, kad usev stočnog kelja odraste, kosi se seckan na 5 do 10 centimetara.

Na malim površinama i za malu potrošnju ručno otkidanje donjeg lišća, a na kraju stabljiku iseckati i pohraniti.

U uslovima navodnjavanja stočni kelj seje se kao naknadni postrni usev, a bez navodnjavanja kao redovni.

Sorta NS-555 može se sejati kao ozimi i kao postrni usev, jer je sigurniji prinos nego kao jari.Zaštita od korova: "treflan" inkorporiran pre setve; "ramrod", "mezoranil" ili "butisan" posle setve, a pre nicanja. Posebna zaštita stočnog kelja obavlja se protiv buvača, sovice ili zelene vaši. Veoma dobro podnosi đubrenje azotom i naročito tečnim stajnjakom.

Još nešto o stočnom kelju

Podešavanjem setve stočni kelj u ishrani može se koristiti od maja, pa do niskih temperatura od -10° C, odnosno do kraja godine.

Stočni kelj je dvogodišnja biljka, treba još znati da se za ishranu stoke najčešće upotrebljava u svežem stanju. Ukoliko se silira obavezno ga treba silirati u mešavini sa drugim biljkama.
Tags: stocni kelj, kako se proizvodi

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo